Перейти до головного змісту

Мовний менеджмент в освіті та комунікативні стратегії


ukainianworld

Зміст, або Про що наш курс

Мовою освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти є державна мова. Так, з початку нового навчального року (з вересня 2020 року) школи, в яких повністю або частково до цього моменту навчання відбувалося іноземною мовою, мають узгодити весь освітній процес із новим освітнім та мовним законодавством України. Для ефективного впровадження такої норми закону розроблено цей курс, що спрямований на підвищення мовленнєвих та комунікативних компетентностей вчителів та інших учасників освітнього процесу, а також здобуття нових знань про процеси мовного управління в освіті.

Мета, або До чого ми прагнемо

Збільшити обізнаність учителів і керівників закладів загальної середньої освіти щодо реалізації ефективних методів мовного менеджменту в освіті, використання сучасних комунікативних інструментів задля якомога комфортнішого переходу учасників освітнього процесу на навчання державною мовою. Покращити загальний рівень володіння державною мовою слухачів курсу. Мотивувати впровадити здобуті знання в освітній процес.

Для кого цей курс (цільова аудиторія)

Курс передбачений насамперед для вчителів, вчителів-предметників, директорів закладів повної загальної середньої освіти та їхніх заступників, які мають з вересня 2020 року навчати державною мовою. Також курс буде корисним для працівників інших освітніх закладів, які зацікавлені підвищити свій рівень мовних та комунікативних компетентностей, дізнатися більше про виховання мовної свідомости, покращити свої знання з мовного менеджменту.

Очікуванні результати, або Чого ви навчитеся

Курс розроблено таким чином, аби сприяти формуванню конструктивного діалогу та доланню стереотипів щодо несприйняття української мови в освітньому просторі. Окремі матеріали курсу спрямовані на те, щоб розвивати відповідні переконання.

Отже, під час навчання ви:

• здобудете нові знання в галузі мовного менеджменту та комунікативних стратегій;

• сформуєте позитивне ставлення до зміни умов спілкування та готовність до порозуміння державною мовою;

• усвідомите власні комунікативні потреби і цілі та визначите ефективні методи досягнення цих цілей;

• покращите вміння чітко, логічно і грамотно формулювати свою думку державною мовою;

• підвищите загальний рівень грамотності усного та писемного мовлення;

• дізнаєтеся про становлення української правописної системи та про зміни у новому правописі української мови.

Обсяг курсу (тривалість)

54 год / 1,5 кредит ЄКТС

Напрям програми курсу та компетентності, що вдосконалюватимуться / набуватимуться

Програма курсу формує у слухачів ключові компетентності (мовна ― вільне володіння державною мовою; інформаційно-комунікативна та емоційно-етична ― конструктивно підходити до вирішення ситуацій непорозумінь; громадянська та соціальна, пов’язані з ідеями справедливости, з усвідомленням рівних прав і можливостей усіх часників освітнього процесу; формувати у здобувачів освіти вміння самостійно навчатися) та розвиває спільні для них вміння (критично та системно мислити; керувати емоціями; здатність співпрацювати з іншими людьми; уміння висловлювати власну думку усно і письмово).

Форма навчання

Онлайн-курс, дистанційно

Документ, що видається за результатами

У разі успішного завершення курсу ви можете отримати сертифікат із зазначенням відповідної кількості годин, набутих навичок та компетенцій. Для того аби його отримати, прослухайте усі лекції та будьте уважним / уважною. Виконайте усі завдання, самостійну, індивідуальну роботи та складіть успішно тести (набрати щонайменше 61 бал).

СТРУКТУРА КУРСУ

Вступна лекція

Упровадження мовного менеджменту в освіті: практики та зміни

Модуль 1.

Роль державної мови у формуванні майбутнього громадянина України

Лекція 1.1. Мова про мову, або Виховання мовної свідомости.

Лекція 1.2. Створюємо українськомовний освітній простір: досвід Бахмутського НВК № 11.

Модуль 2.

Комунікативні цілі та стратегії в освітньому середовищі

Лекція 2.1. Ефективна комунікація змін: від заперечення до прийняття.

Лекція 2.2. Про мотивацію. Як розвивати мислення націлене на зростання?

Модуль 3.

Мовна та мовленнєва компетентність вчителя

Лекція 3.1.Фонетичний рівень, або Як звучить українська мова?

Лекція 3.2. Лексичний рівень, або Як дібрати влучне слово?

Лекція 3.3. Морфологія та синтаксис, або Як приборкати дракона граматики? Частина 1.

Лекція 3.4. Морфологія та синтаксис, або Як приборкати дракона граматики? Частина 2.

Лекція 3.5. Зміни у правописі: традиції та тренди.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ПК

Реалізація програми:

Громадська організація «Український світ» за фінансової підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні та співпраці з Міністерства освіти і наук України.

ОСНОВНА КОМАНДА КУРСУ

Анастасія РОЗЛУЦЬКА

Проєктна менеджерка курсу, керівниця ГО «Український світ», засновниця волонтерського руху «Безкоштовні курси української мови» та освітньої ініціативи «Є-мова».

Ольга АНДРУСЕНКО

Програмна менеджерка курсу, координаторка освітньої ініціативи «Є-мова», волонтерка руху «Безкоштовні курси української мови». Співавторка та викладачка курсу «Українська за 27 уроків». Менторка та тьюторка освітніх проєктів і програм.

Віра ШЕЛУДЬКО

Методистка та коректорка курсу, філологиня, соціолінгвістка, літературний редактор, координаторка та викладачка освітньої ініціативи «Є-мова», співавторка та викладачка курсу «Українська за 27 уроків»

Христина СУДАРЕНКО

Координаторка та волонтерка мовних проєктів

Оксана АТІ

Дизайнерка, волонтерка мовних проєктів

Артем ЖВАНКО та Олег ЧІЧКІН

Зйомки

Влад БОЧАРОВ

технічна підтримка

Лекторки курсу

Course Staff Image #1

Анастасія Розлуцька

Засновниця та ідейниця мовних та освітніх проєктів. Керівниця ГО «Український світ». Кандидатка політичних наук, здобула ступінь магістра журналістики у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Має 10 років практичного досвіду громадської діяльності, волонтерства, реалізації проєктів, розробки та впровадження комунікативних стратегій, управління проєктами та створення команд

Course Staff Image #2

Лариса Масенко

Мовознавиця, доктор філологічних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», провідний науковий співробітник Інституту української мови НАН України. Фахівчиня в галузі соціолінгвістики, історії української мови, стилістики, ономастики. Авторка низки статей та книжок про мову: «Суржик між мовою і “язиком”», «Мова радянського тоталітаризму», «Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду».

Course Staff Image #2

Олена Подопригода

Заступниця директора з виховної роботи Бахмутського НВК № 11 Донецької області, учитель вищої категорії, викладає російську мову, українську мову та літературу. Має 31 рік практичного досвіду вчительської та громадської діяльності. Брала участь у реалізації низки освітніх проєктів: «Демократична школа», «На шляху до змін», «Освітній марафон» та інших. Керівниця ГО «Турбота», співпрацює з Бахмутським міським фондом захисту дітей «Мрія». Сертифікована медіаторка ГО «Ла Страда-Україна».

Course Staff Image #2

Ярина Ключковська

Фахівчиня з комунікацій, медіатренерка, викладачка Львівської бізнес-школа та Школи управління Українського католицького університету. Очолювала підрозділи комунікацій великих міжнародних компаній, серед яких Microsoft Ukraine, Group DF, UMC та Metro Cash & Carry Ukraine. Здобула ступінь магістра культурології в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» та магістра з масових комунікацій в San José State University (США). У 2011 році журнал «Media Marketing Review» назвав її однією з 10 найкращих PR-директорів України.

Course Staff Image #2

Ольга Мурасова

Вчителька математики та інформатики, тьюторка, тренерка. Досліджує питання ефективності освітніх систем у світі та подолання освітньої нерівності. Має 7 років досвіду вчителювання в столичній гімназії. Присвятила рік волонтерській діяльності у ліцеї Франції. Вивчала курси за вибором в Університеті Ренн. Очолювала напрям розвитку та підтримки учасників програми лідерського розвитку «Навчай для України». Сертифікована фасилітаторка програми «Активні Громадяни», що реалізується Британською Радою в Україні. Здобула ступінь магістра Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова з відзнакою.

Course Staff Image #6

Оксана Гордійчук

Учителька української мови і літератури у старших класах ліцею «Індеверсал». Мовна експертка, викладачка-волонтерка руху «Безкоштовні курси української мови» у м. Київ. Має понад 8 років досвіду викладання української мови для учнів старшого шкільного віку та дорослих, розроблення навчальних програм та успішної підготовки до іспитів. З відзнакою закінчила магістерську програму «Теорія та історія української мови, компаративістика» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Course Staff Image #2

Віра Шелудько

Філологиня, соціолінгвістка, літературний редактор, координаторка та викладачка освітньої ініціативи «Є-мова». Волонтерка-викладачка руху «Безкоштовні курси української мови» в Києві. Викладала українську мову як іноземну в Школі професійного розвитку Українського католицького університету, працювала молодшим науковим співробітником Інституту української мови НАН України (відділ стилістики, культури мови та соціолінгвістики). Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Успішно захистила дисертацію «Мовна особистість сучасного українського державного службовця у професійному дискурсі», здобула науковий ступінь PhD (зі спеціальності українська мова).

Подяки

Висловлюємо слова вдячності усім, хто нас підтримував морально та фізично. А також учасникам-учителям програми лідерського розвитку «Навчай для України» у створенні базового словничка складних термінів для вчителів різних предметів.

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Скільки коштує курс?

Курс безкоштовний.

Якою мовою відбувається навчання?

Навчання відбувається українською мовою. Це сприятиме повному зануренню в українськомовний світ.

Чи є ваша організація суб’єктом підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

Так. ГО «Український світ» (ЄДРПОУ 39573798) є суб’єктом підвищення кваліфікації відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800. Внесено зміни постановою КМУ від 27 грудня 2019 р. № 1133.

Чи можу я отримати документ про завершення курсу?

Так. Ви можете одержати сертифікат про успішне завершення курсу із зазначенням відповідної кількості годин, набутими навичками та компетенціями.

Які умови отримання документу про успішне завершення курсу?

Прослухати усі лекції курсу та бути уважним / уважною. Виконати усі завдання та скласти успішно тест (набрати щонайменше 61 бал).

Як і коли проходитимуть заняття?

Відеолекції, завдання до лекцій, тестування, спілкування на форумі – усе буде доступним для вас після реєстрації на курс. Ви може самі складати графік навчання відповідно до вашого часу.

Якими знаннями, навичками я маю володіти, щоб розпочати навчання цього курсу?

Спеціальних знань курс не потребує. Головне – ваше бажання вчитися, бути готовим / готовою до змін і відкриттів.

Чи можу я навчатися на цьому курсі, якщо я не працівник освітнього закладу?

Так. Курс відкритий як для працівників освітніх закладів, так і для усіх зацікавлених у цій темі.

Enroll