Перейти до головного змісту

Кодекс Честі

Будь ласка, уважно ознайомтеся з Кодексом Честі, Договором публічної оферти, Правилами користування сайтом та Угодою про конфіденційність перед використанням вебсайту https://emova.language-ua.online/ та платформи https://course.emova.language-ua.online/ (надалі – Сайт), який адмініструє Громадська організація «Український світ» (далі – Організація).

Для користування Сайтом та Послугами користувач зобов'язаний прийняти умови Кодексу Честі (далі – Кодекс). Користувач не має права використовувати Сайт та послуги, які надаються Сайтом (далі – Послуги), у випадку незгоди з умовами даного Кодексу Честі.

Реєструючись на Сайті, ви погоджуєтеся:

● виконувати навчальні завдання та складати всі проміжні та фінальні тести самостійно без допомоги сторонніх осіб.

● надавати для оцінювання лише результати власної роботи

● не намагатися нечесним шляхом покращити власні результати чи погіршити / покращити результати інших користувачів.

● мати лише один обліковий запис на сайті та не надавати його в користування іншим людям.

● не розголошувати на форумах, у соціальних мережах чи іншим способом відповіді на питання онлайн-курсу, які підлягають оцінюванню знань користувачів.

Умови конфіденційності

● використовуючи будь-яку частину Сайту та Послуги, зареєстрований користувач надає Організації право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати й розкривати персональні дані зареєстрованого користувача на умовах Угоди про конфіденційність;*

● Організація зобов’язується використовувати адреси електронних скриньок та іншу особисту інформацію зареєстрованих користувачів Сайту для забезпечення внутрішньої роботи Сайту, видавання сертифікатів та надсилання інформаційних листів із новинами Організації;

● персональні дані користувачів Сайту викориcтовуються для перевірки автентичності виданих сертифікатів про успішне завершення навчання відповідно до чинного законодавства України. Такі персональні дані можуть бути оприлюднені на офіційних сторінках Організації. Ненадання персональних даних унеможливить одержання користувачем сертифікату про успішне завершення та використання курсів на Сайті;

● Сайт використовує сервіси «YouTube» та «Google» відповідно до правил надання послуг YouTube та політики конфіденційності Google.

Інтелектуальна власність

● Сайт та його оригінальний контент, особливості та функціональні можливості є та будуть виключно власністю Організації та його ліцензіантів;

● користувачу заборонено будь-яке копіювання та/або використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об'єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті, без письмового дозволу на це Організації та відповідного правовласника;

● при будь-якому використанні інформації та творів (за умови надання на це письмового дозволу Організації), що розміщені на Сайті, користувач зобов'язаний зберігати всі авторські посилання, що є у творі, та вказувати авторство та гіперпосилання на сайт http://emova.language-ua.online/ у кожному окремому випадку використання інформації та творів.

На Сайті дозволено та заохочується:

● висловлювати побажання та конструктивні пропозиції будь-якого користувача сайту щодо роботи Сайту;

● брати активну участь в обговореннях на форумах курсів, допомагати іншим користувачам Сайту;

● вести конструктивну та ввічливу дискусію на форумах Сайту.

На Сайті заборонено:

● використовувати Сайт для досягнення незаконних або заборонених цим Кодексом та Правилами користування сайтом цілей;**

● сприяти розпалюванню або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональні ворожнечі;

● вчиняти дії, що порушують права і свободи, честь і гідність будь-якої особи;

● прямо та непрямо ображати будь-кого, зокрема викладачів онлайн-курсів, користувачів Сайту, за національною, етнічною, расовою, гендерною, сексуальною, релігійною або іншою належністю;

● розміщувати на Сайті заклики до насильницької зміни конституційного ладу або захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних меж та/або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України та законами України, заклики до здійснення погромів, підпалів, знищення майна, захоплення споруд, насильницького виселення громадян, заклики до здійснення агресії і т.д.;

● використовувати нецензурні висловлювання та мову ворожнечі, навіть якщо вони замасковані під виглядом певних символів (наприклад «*»);

● зловживати своїми правами, при цьому загрожувати будь-кому, залякувати та/або ображати будь-кого;

● створювати та/або поширювати небажану електронну пошту (спам) між іншими користувачами або третіми особами;

● виходити за межі заздалегідь встановленої теми спілкування (офтоп);

● зловживати розміщенням інформації, що не несе смислового навантаження (флуд);

● провокувати, починати й/або підтримувати словесну війну, що не стосується первинної причини суперечки (флейм);

● вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;

● реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи, без попереднього повідомлення організації. При цьому дозволено реєструвати обліковий запис від імені й за дорученням іншої фізичної або юридичної особи за умови одержання необхідних повноважень у порядку й формі, передбаченими законодавством України;

● розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать Організації та/або третім особам;

● розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (зокрема розміщувати фотографії і відеозаписи, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відеозаписів з її участю);

● розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;

● використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті та здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших користувачів;

● намагатися одержати доступ до облікового запису іншого користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;

● розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;

● вчиняти дії направлені на безпідставне завантаження на Сайт великих об’ємів інформації та даних, які перешкоджають роботі Сайту та доступу до Сайту інших користувачів, втручатися в процес роботи Сайту;

● вчиняти дії, спрямовані на обхід вжитих Організацією заходів з обмеження доступу користувача до Сайту;

● використовувати Сайт для здійснення фальсифікацій даних голосувань або інших операцій на Сайті, а також штучно змінювати результати сервісів і Послуг, які надаються на Сайті.

Відповідальність Сторін

● фактом користування Cайтом користувач автоматично погоджується виконувати Правила Сайту. Незнання правил не звільняє від потреби їх виконувати;

● у випадку порушення користувачем умов Кодексу та Правил Сайту, Організація залишає за собою право негайно заблокувати або призупинити дію Облікового запису користувача та доступ до сервісів та Послуг Сайту, не попереджаючи заздалегідь;

● Організація не несе відповідальності за будь-які дії користувачів Сайту, зокрема пов’язані із передання користувачем особистої інформації та паролю від облікового запису іншим особам;

● користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена на Сайті;

● користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту;

● користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі можливі претензії третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю користувача у процесі використанні Сайту;

● якщо користувач не довіві зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та/або його логіна й пароля, вважаються діями користувача;

● у випадках отримання від інших користувачів обґрунтованих скарг стосовно некоректної поведінки користувача на Сайті Організація залишає за собою право призупинити, заблокувати чи видалити обліковий запис користувача;

● Організація залишає за собою право тимчасово призупинити або припинити доступ користувача до Сайту, якщо є достатньо підстав вважати, що особисті дані користувача вказані неправильно або неповно;

● у випадку розміщення користувачем на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Правил користування сайтом та Кодексу, Організація має право без повідомлення, за власним розсудом, видалити повністю або частково розміщену користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, щодо якої важко визначити її відповідність Кодексу, Правилам та/або чинному законодавству;

● за порушення умов Кодексу, Правил користування сайтом Організація має право без попереднього повідомлення заблокувати доступ користувача до Сайту та/або видалити обліковий запис користувача;

● Організація має право закрити або призупинити функціонування Сайту або будь-якої його частини, змінити Сайт повністю або частково без попереднього повідомлення користувачу;

● Організація має право призупинити доступ користувача до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок на Сайті з метою усунення останніх;

● у випадку, якщо користувач видаляє свій Обліковий запис, Організація залишає за собою право залишити на Сайті контент, що користувач раніше згенерував та розмістив;

● Організація не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, включаючи, але не обмежуючись, особистими даними користувача (якщо вони є відкритими у вільному доступі), які користувач розмістив на Сайті, зокрема її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у межах Сайту, так і іншими можливими способами;

● Організація не відшкодовує збитків, прямо або непрямо заподіяних користувачу або третім особам у результаті використання або невикористання, зокрема неможливості використання, Сайту;

● Організація не бере на себе зобов'язань із перевірки, зміни та здійснення контролю інформації, яку розміщує будь-хто на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність інформації, її законність, якість і відповідність конкретним запитам і потребам користувачів Сайту;

● Організація не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать їй, посилання на які можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи й відповідності заявленій тематиці.

Внесення змін до Кодексу Честі

● Організація має право вносити зміни в цей Кодекс Честі. Усі внесені до Кодексу зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Кодексу Честі, розміщені на сайті https://course.emova.language-ua.online/honor/. У випадку внесення до Кодексу істотних змін, Організація додатково повідомить користувача про ці зміни електронною поштою, яка вказана під час реєстрації користувача. Усі зміни до Кодексу набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги або Сайт, користувач підтверджує згоду з новими умовами Кодексу в редакції, що діють на момент використання користувачем Послуг або Сайту.

*Цим користувач автоматично підтверджує, що ознайомлений та приймає всі умови Угоди про конфіденційність та Договору публічної оферти

**Цим користувач автоматично підтверджує, що ознайомлений та приймає всі умови Правил користування Сайтом