Перейти до головного змісту

Українська для фізиків та ліриків


ukrainian

Про курс

Онлайн-курс підвищення кваліфікації вчителів із вивчення української мови як державної допоможе вчителям біології, хімії, фізики та математики закладів освіти з навчанням мовами національних меншин підвищити рівень володіння державною мовою та сприятиме розвитку ефективної комунікації.

Задля створення рівних можливостей усім громадянам України в реалізації конституційного права на якісну освіту необхідно забезпечити дві важливі передумови – належний рівень опанування державної мови, а також можливості для вдосконалення української мови як другої (відмінної від рідної) мови спілкування. Володіння державною мовою сприятиме успішному будуванню кар’єри, конкуруванню на ринку праці та сприятиме повноцінній інтеграції в українське суспільство.

Вочевидь, дітям з угорської чи румунської громади важче повноцінно оволодіти державною мовою. Успішні педагогічні практики показують, що чим краще фахово підготовлений і позитивно налаштований до здійснення навчального процесу державною мовою вчитель, тим більш високими є результати учнів.

Курс покликаний допомогти вчителям закладів освіти з навчанням мовами національних меншин розвивати мовну та мовленнєву компетентності, удосконалювати фахову майстерність через розвиток ефективної комунікації державною мовою. Матеріали занять курсу сприятимуть позитивному ставленню до культурного різноманіття та формуватимуть зацікавлення міжкультурним спілкуванням. Пощитивно вплтнуть на усвідомлення ролі державної мови у формуванні майбутнього громадянина України.

До чого ми прагнемо

· Підвищити рівень володіння українською мовою вчителів шкіл з навчанням мовами національних меншин, надати комунікативні, методологічні інструменти для ефективної організації освітнього процесу державною мовою.

· Підвищити загальний рівень володіння державною мовою слухачів курсу.

· Мотивувати впровадити здобуті знання, набуті навички й уміння в освітній процес.

Для кого цей курс

Учителі та вчительки біології, хімії, фізики, математики, а також керівники закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин, які мають здійснювати освітню діяльність частково державною мовою та зацікавлені підвищити свій рівень комунікативних, мовних і мовленнєвих компетентностей.

Чого ми навчимося

Навчаючись на курсі, слухач чи слухачка:

- здобуде нові знання про підвищення мовної та мовленнєвої компетентностей;

- усвідомлено визначить мовні потреби і цілі та зможе визначити ключові методи їх досягнення;

- покращить вміння чітко, логічно і грамотно формулювати свою думку державною мовою, аби ефективного готуватися до проведення уроків державною мовою;

- дізнається про предметно-мовне інтегроване навчання як засіб розвитку мовленнєвої компетентності.

Форма навчання

Дистанційна. Навчання відбувається на сайті освітньої онлайн-ініціативи «Є-мова». Після реєстрації слухач чи слухачка курсу отримує доступ до відеолекцій, завдань, додаткових матеріалів і рекомендованої літератури згідно з темами занять.

Обсяг (тривалість) програми

20 год / 0,6 кредиту ЄКТС

Вартість

Курс безкоштовний для слухачів.

Структура курсу

Вступ. Почнімо з «чому?», або У пошуках спільної мови

МОДУЛЬ 1. Міжкультурний освітній діалог та український мовний етикет

Тема 1.1. Українська в міжкультурному діалозі

Тема 1.2. Державна мова для рівного доступу та порозуміння

Тема 1.3. Як удосконалити мовне чуття та ввічливо передати свої наміри українською

МОДУЛЬ 2. Мовна компетентність: як вчитися опановувати українську мову як державну

Тема 2.1. Навіщо і як підвищувати власну мовну компетентність

Тема 2.2. Фонетичні особливості української мови. Приголосні та голосні звуки

Тема 2.3. Граматична своєрідність української мови

Тема 2.4. Стратегії розширення лексичних можливостей: готуємося проводити свої уроки державною мовою

МОДУЛЬ 3. Предметно-мовне інтегроване навчання як інструмент розвитку мовленнєвої компетентності

Тема 3.1. Предметно-мовне інтегроване навчання, або теорія CLIL

Тема 3.2. Практичне застосування CLIL: приклади уроків (за предметами)

Програма курсу

ЕКСПЕРТИ і ЛЕКТОРИ КУРСУ

Course Staff Image #1

Анастасія Розлуцька

Засновниця освітньої онлайн-платформи «Є-мова». Кандидатка політичних наук. Має 15 років досвіду громадської діяльності, волонтерства, реалізації проєктів, створення команд.

Course Staff Image #2

Ольга Андрусенко

Мовна тренерка, коордирнаторка освітніх програм та онлайн-ініціативи «Є-мова», волонтерка руху «Безкоштовні курси української мови». Співавторка та викладачка курсів з вивчення української мови. Здобула ступінь магістра у Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Григорія Сковороди та другу вищу освіту в Інституті підготовки кадрів Державної служби зайнятості (психологія праці та управління).

Course Staff Image #2

Ігор Хворостяний

Кандидат філологічних наук, радник з питань мови проєкту «Навчаємось разом», учитель української мови та літератури, автор підручників, навчальних посібників й онлайн-курсів з української мови та літератури, член робочої групи з розроблення Державного стандарту базової середньої освіти.

Course Staff Image #2

Віра Шелудько

Кандидатка філологічних наук, соціолінгвістка, викладачка освітньої ініціативи «Є-мова». Волонтерка руху «Безкоштовні курси української мови». Викладала українську мову в Школі професійного розвитку УКУ. Закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка.

Course Staff Image #2

Оксана Гордійчук

Методистка й авторка матеріалів освітньої онлайн-ініціативи «Є-мова». Учителька української мови і літератури у старших класах ліцею «Індеверсал». Мовна експертка, викладачка руху «Безкоштовні курси української мови». Понад 8 років досвіду викладання української мови для учнів старшого віку та дорослих, розроблення навчальних програм та успішної підготовки до іспитів. Закінчила магістерську програму «Теорія та історія української мови, компаративістика» Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Course Staff Image #2

Яна Сабляш

Філологиня, копірайтерка, викладачка та методистка освітньої онлайн-ініціативи «Є-мова», співавторка програм. Волонтерка всеукраїнського руху «Безкоштовні курси української мови». Магістр, закінчила Інститут філології КНУ Тараса Шевченка. Викладачка української мови як іноземної в University of Washington (Сіетл) у рамках програми Fulbright Foreign Language Teaching Assistant 2019-2020.

Course Staff Image #2

Мар'яна Добоні

Кандидатка філологічних наук, викладачка української мови, перекладачка. Мовна експертка освітньої онлайн-інціативи «Є-мова». Авторка курсу «Культура українського мовлення» для інтернів Верховної Ради України. Викладала українську мову в Університеті Пенсильванії, США як стипендіатка Fulbright FLTA Program. Перекладачка «Ночі перед Різдвом» Миколи Гоголя.

Course Staff Image #2

Наталя Вуйтік

Мовна експертка освітньої онлайн-ініціативи «Є-мова». Волонтерка проєкту «Безкоштовні курси української мови». Розробниця курсу української мови для учнів 6 класу на платформі «Всеукраїнська школа онлайн». Випускниця Національного університету «Києво-Могилянська академія». Журналістка, літературна редакторка, музейниця (Національний музей Тараса Шевченка).

Course Staff Image #1

Вікторія Бойченко

Учителька фізики в ліцеї «Educator». Випускниця національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Course Staff Image #1

Наталя Мишко

Учителька хімії в ліцеї «Educator». Молодша наукова співробітниця Національного університету харчових технології, аспірантка ІБОНХ НАН України. Викладає на курсах підготовки до ЗНО та навчається в аспірантурі. Авторка серії вебінарів для підготовки до ЗНО з хімії на платформі «ILearn».

Course Staff Image #1

Анастасія Федоренко

Учителька біології в освітній студії «Educator». Успішно готує учнів до ЗНО з біології. Співпрацювала з такими освітніми проєктами: «Всеукраїнська школа онлайн» та платформа «iLearn». Наразі проходить інтернатуру за спеціальністю «анестезіологія та інтенсивна терапія».

Course Staff Image #1

Ірина Андреєва

Учителька алгебри та геометрії в ліцеї «Educator». Закінчила механіко-математичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Директорка освітньої студії «Educator». Розробниця курсу математики для учнів 5 класу на платформі «Всеукраїнська школа онлайн».

Документ за результатами навчання

Сертифікат про завершення курсу із зазначенням кількості годин, набутих навичок і компетенцій. Для отримання сертифікату необхідно прослухати всі лекції, виконати завдання для практичної роботи, ознайомитися з рекомендаціями для самостійного опрацювання та скласти успішно тести курсу (необхідно набрати щонайменше 61 бал).

Свідоцтва, сертифікати від ГО «Український світ» відповідають вимогам п. 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ № 800 від 21.08.2019 р. (свідоцтва мають усі підстави для зарахування як документи про підвищення кваліфікації вчителів).

Завдяки кому створено курс

Онлайн-курс створений громадською організацією "Український світ", за сприяння Міністерства освіти і науки України та фінансової підтримки Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Фінляндії. Його зміст є виключною відповідальністю партнера і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Enroll